Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/05 kl 00 294 -13 281 -
10/05 kl 01 302 -16 286 -
10/05 kl 02 264 -16 248 -
10/05 kl 03 198 -17 181 -
10/05 kl 04 129 -17 112 -
10/05 kl 05 75 -17 58 -
10/05 kl 06 42 -18 24 -
10/05 kl 07 32 -17 15 -
10/05 kl 08 49 -17 32 -
10/05 kl 09 92 -17 75 -
10/05 kl 10 153 -16 137 -
10/05 kl 11 219 -16 203 -
10/05 kl 12 272 -16 256 -
10/05 kl 13 296 -15 281 -
10/05 kl 14 277 -13 264 -
10/05 kl 15 223 -14 209 -
10/05 kl 16 156 -13 143 -
10/05 kl 17 100 -12 88 -
10/05 kl 18 64 -13 51 -
10/05 kl 19 51 -11 40 -
10/05 kl 20 60 -10 50 -
10/05 kl 21 91 -9 82 -
10/05 kl 22 142 -10 132 -
10/05 kl 23 202 -10 192 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 282 293 286 309 286
Laveste vannstand 24 7 8 27 15
Avvik gult nivå -82 -71 -78 -55 -78
Avvik orange nivå -98 -87 -94 -71 -94
Avvik rødt nivå -108 -97 -104 -81 -104
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm