Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
03/06 kl 00 242 -9 233 -
03/06 kl 01 190 -9 181 -
03/06 kl 02 136 -11 125 -
03/06 kl 03 92 -11 81 -
03/06 kl 04 64 -10 54 -
03/06 kl 05 56 -9 47 -
03/06 kl 06 72 -9 63 -
03/06 kl 07 112 -7 105 -
03/06 kl 08 166 -8 158 -
03/06 kl 09 220 -8 212 -
03/06 kl 10 261 -6 255 -
03/06 kl 11 274 -8 266 -
03/06 kl 12 254 -9 245 -
03/06 kl 13 206 -9 197 -
03/06 kl 14 147 -9 138 -
03/06 kl 15 95 -9 86 -
03/06 kl 16 61 -9 52 -
03/06 kl 17 49 -11 38 -
03/06 kl 18 59 -10 49 -
03/06 kl 19 93 -11 82 -
03/06 kl 20 145 -12 133 -
03/06 kl 21 204 -12 192 -
03/06 kl 22 256 -12 244 -
03/06 kl 23 283 -13 270 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 232 232 242 260 270
Laveste vannstand 80 64 51 45 38
Avvik gult nivå -132 -132 -122 -104 -94
Avvik orange nivå -148 -148 -138 -120 -110
Avvik rødt nivå -158 -158 -148 -130 -120
Korreksjon av vannstandsdataene: -3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm