Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
10/05 kl 00 275 288 281 -
10/05 kl 01 282 295 286 -
10/05 kl 02 245 257 248 -
10/05 kl 03 179 190 181 -
10/05 kl 04 108 120 112 -
10/05 kl 05 55 66 58 -
10/05 kl 06 22 32 24 -
10/05 kl 07 11 20 15 -
10/05 kl 08 30 38 32 -
10/05 kl 09 73 81 75 -
10/05 kl 10 136 144 137 -
10/05 kl 11 202 210 203 -
10/05 kl 12 254 263 256 -
10/05 kl 13 279 288 281 -
10/05 kl 14 261 270 264 -
10/05 kl 15 207 217 209 -
10/05 kl 16 141 150 143 -
10/05 kl 17 85 95 88 -
10/05 kl 18 48 59 51 -
10/05 kl 19 35 46 40 -
10/05 kl 20 46 57 50 -
10/05 kl 21 76 87 82 -
10/05 kl 22 127 138 132 -
10/05 kl 23 188 199 192 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 283 293 288 311 295
Laveste vannstand 23 5 5 18 11
Avvik gult nivå -81 -71 -76 -53 -69
Avvik orange nivå -97 -87 -92 -69 -85
Avvik rødt nivå -107 -97 -102 -79 -95
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm