Tid (NNT) Observert 07.05 06 07.05 00 06.05 18
10/05 kl 00 - 281 - 280
10/05 kl 01 - 286 - 287
10/05 kl 02 - 248 - 248
10/05 kl 03 - 181 - 182
10/05 kl 04 - 112 - 112
10/05 kl 05 - 58 - 58
10/05 kl 06 - 24 - 25
10/05 kl 07 - 15 - 15
10/05 kl 08 - 32 - 32
10/05 kl 09 - 75 - 74
10/05 kl 10 - 137 - 136
10/05 kl 11 - 203 - 203
10/05 kl 12 - 256 - 255
10/05 kl 13 - 281 - 280
10/05 kl 14 - 264 - 262
10/05 kl 15 - 209 - 207
10/05 kl 16 - 143 - 141
10/05 kl 17 - 88 - 85
10/05 kl 18 - 51 - 49
10/05 kl 19 - 40 - 37
10/05 kl 20 - 50 - 46
10/05 kl 21 - 82 - 78
10/05 kl 22 - 132 - 129
10/05 kl 23 - 192 - 189

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 07.05 06 282 293 286 309 286
Max fra modell: 07.05 00 - - - - -
Max fra modell: 06.05 18 283 292 286 310 287
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm