Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
13/10 kl 00 17 35 24 -
13/10 kl 01 19 34 26 -
13/10 kl 02 20 35 28 -
13/10 kl 03 20 35 26 -
13/10 kl 04 19 38 29 -
13/10 kl 05 17 38 29 -
13/10 kl 06 19 40 28 -
13/10 kl 07 19 41 32 -
13/10 kl 08 20 43 31 -
13/10 kl 09 20 44 32 -
13/10 kl 10 19 43 34 -
13/10 kl 11 19 45 34 -
13/10 kl 12 19 47 36 -
13/10 kl 13 21 48 38 -
13/10 kl 14 21 49 39 -
13/10 kl 15 19 49 39 -
13/10 kl 16 21 47 39 -
13/10 kl 17 22 49 40 -
13/10 kl 18 25 50 41 -
13/10 kl 19 27 52 42 -
13/10 kl 20 27 51 43 -
13/10 kl 21 24 51 43 -
13/10 kl 22 24 50 44 -
13/10 kl 23 23 51 43 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 11 42 70 69 52
Laveste værets virkning 1 6 35 14 17
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm