Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/05 kl 13 52 -20 32 31
30/05 kl 14 52 -19 33 33
30/05 kl 15 50 -19 31 33
30/05 kl 16 46 -19 27 32
30/05 kl 17 41 -17 24 28
30/05 kl 18 36 -17 19 26
30/05 kl 19 33 -16 17 23
30/05 kl 20 33 -16 17 22
30/05 kl 21 36 -16 20 22
30/05 kl 22 40 -16 24 25
30/05 kl 23 45 -15 30 29

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 33 40 38 43 38
Laveste vannstand 17 17 19 16 20
Avvik gult nivå -89 -82 -84 -79 -84
Avvik orange nivå -103 -96 -98 -93 -98
Avvik rødt nivå -113 -106 -108 -103 -108
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm