Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/05 kl 00 50 -16 34 34
31/05 kl 01 53 -16 37 38
31/05 kl 02 54 -15 39 39
31/05 kl 03 52 -14 38 40
31/05 kl 04 48 -13 35 38
31/05 kl 05 43 -13 30 35
31/05 kl 06 37 -13 24 29
31/05 kl 07 33 -13 20 25
31/05 kl 08 31 -14 17 22
31/05 kl 09 32 -15 17 21
31/05 kl 10 35 -16 19 23
31/05 kl 11 40 -16 24 -
31/05 kl 12 45 -14 31 -
31/05 kl 13 50 -13 37 -
31/05 kl 14 52 -12 40 -
31/05 kl 15 51 -11 40 -
31/05 kl 16 49 -11 38 -
31/05 kl 17 44 -10 34 -
31/05 kl 18 39 -11 28 -
31/05 kl 19 35 -12 23 -
31/05 kl 20 33 -13 20 -
31/05 kl 21 34 -13 21 -
31/05 kl 22 37 -13 24 -
31/05 kl 23 41 -13 28 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 33 40 38 43 38
Laveste vannstand 17 17 19 16 20
Avvik gult nivå -89 -82 -84 -79 -84
Avvik orange nivå -103 -96 -98 -93 -98
Avvik rødt nivå -113 -106 -108 -103 -108
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm