Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
01/06 kl 00 46 -14 32 -
01/06 kl 01 51 -14 37 -
01/06 kl 02 53 -15 38 -
01/06 kl 03 53 -16 37 -
01/06 kl 04 51 -16 35 -
01/06 kl 05 47 -16 31 -
01/06 kl 06 41 -16 25 -
01/06 kl 07 37 -16 21 -
01/06 kl 08 34 -15 19 -
01/06 kl 09 33 -14 19 -
01/06 kl 10 34 -13 21 -
01/06 kl 11 37 -13 24 -
01/06 kl 12 42 -14 28 -
01/06 kl 13 47 -14 33 -
01/06 kl 14 50 -14 36 -
01/06 kl 15 51 -13 38 -
01/06 kl 16 50 -12 38 -
01/06 kl 17 47 -11 36 -
01/06 kl 18 43 -10 33 -
01/06 kl 19 38 -9 29 -
01/06 kl 20 35 -9 26 -
01/06 kl 21 34 -10 24 -
01/06 kl 22 35 -10 25 -
01/06 kl 23 38 -10 28 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 33 40 38 43 38
Laveste vannstand 17 17 19 16 20
Avvik gult nivå -89 -82 -84 -79 -84
Avvik orange nivå -103 -96 -98 -93 -98
Avvik rødt nivå -113 -106 -108 -103 -108
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm