Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
02/06 kl 00 43 -10 33 -
02/06 kl 01 48 -9 39 -
02/06 kl 02 51 -9 42 -
02/06 kl 03 52 -9 43 -
02/06 kl 04 52 -9 43 -
02/06 kl 05 49 -10 39 -
02/06 kl 06 45 -11 34 -
02/06 kl 07 40 -12 28 -
02/06 kl 08 37 -13 24 -
02/06 kl 09 35 -15 20 -
02/06 kl 10 35 -16 19 -
02/06 kl 11 37 -17 20 -
02/06 kl 12 40 -18 22 -
02/06 kl 13 44 -18 26 -
02/06 kl 14 48 -18 30 -
02/06 kl 15 50 -17 33 -
02/06 kl 16 51 -17 34 -
02/06 kl 17 49 -18 31 -
02/06 kl 18 45 -18 27 -
02/06 kl 19 41 -19 22 -
02/06 kl 20 37 -19 18 -
02/06 kl 21 35 -19 16 -
02/06 kl 22 35 -19 16 -
02/06 kl 23 37 -17 20 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 33 40 38 43 38
Laveste vannstand 17 17 19 16 20
Avvik gult nivå -89 -82 -84 -79 -84
Avvik orange nivå -103 -96 -98 -93 -98
Avvik rødt nivå -113 -106 -108 -103 -108
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm