Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/05 kl 00 33 7 40 -
10/05 kl 01 35 7 42 -
10/05 kl 02 39 6 45 -
10/05 kl 03 45 5 50 -
10/05 kl 04 49 5 54 -
10/05 kl 05 51 4 55 -
10/05 kl 06 51 4 55 -
10/05 kl 07 50 4 54 -
10/05 kl 08 46 4 50 -
10/05 kl 09 41 4 45 -
10/05 kl 10 37 5 42 -
10/05 kl 11 35 5 40 -
10/05 kl 12 34 5 39 -
10/05 kl 13 35 5 40 -
10/05 kl 14 38 5 43 -
10/05 kl 15 42 4 46 -
10/05 kl 16 46 4 50 -
10/05 kl 17 49 3 52 -
10/05 kl 18 49 3 52 -
10/05 kl 19 48 3 51 -
10/05 kl 20 46 4 50 -
10/05 kl 21 42 4 46 -
10/05 kl 22 37 3 40 -
10/05 kl 23 35 3 38 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 65 58 47 55 55
Laveste vannstand 38 25 25 36 38
Avvik gult nivå -57 -64 -75 -67 -67
Avvik orange nivå -71 -78 -89 -81 -81
Avvik rødt nivå -81 -88 -99 -91 -91
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm