Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
03/06 kl 00 40 -17 23 -
03/06 kl 01 45 -17 28 -
03/06 kl 02 49 -17 32 -
03/06 kl 03 51 -18 33 -
03/06 kl 04 51 -18 33 -
03/06 kl 05 50 -18 32 -
03/06 kl 06 47 -19 28 -
03/06 kl 07 43 -19 24 -
03/06 kl 08 39 -18 21 -
03/06 kl 09 37 -17 20 -
03/06 kl 10 36 -16 20 -
03/06 kl 11 37 -15 22 -
03/06 kl 12 39 -15 24 -
03/06 kl 13 42 -14 28 -
03/06 kl 14 46 -14 32 -
03/06 kl 15 49 -13 36 -
03/06 kl 16 50 -12 38 -
03/06 kl 17 49 -11 38 -
03/06 kl 18 47 -10 37 -
03/06 kl 19 44 -9 35 -
03/06 kl 20 39 -9 30 -
03/06 kl 21 37 -9 28 -
03/06 kl 22 36 -10 26 -
03/06 kl 23 37 -10 27 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 33 40 38 43 38
Laveste vannstand 17 17 19 16 20
Avvik gult nivå -89 -82 -84 -79 -84
Avvik orange nivå -103 -96 -98 -93 -98
Avvik rødt nivå -113 -106 -108 -103 -108
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm