Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/05 kl 13 254 18 272 273
30/05 kl 14 245 17 262 266
30/05 kl 15 220 19 239 241
30/05 kl 16 184 19 203 206
30/05 kl 17 146 20 166 169
30/05 kl 18 114 20 134 137
30/05 kl 19 95 21 116 118
30/05 kl 20 95 20 115 117
30/05 kl 21 115 21 136 138
30/05 kl 22 150 21 171 174
30/05 kl 23 192 23 215 216

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 272 290 301 297 310
Laveste vannstand 115 112 78 61 62
Avvik gult nivå -118 -100 -89 -93 -80
Avvik orange nivå -136 -118 -107 -111 -98
Avvik rødt nivå -146 -128 -117 -121 -108
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm