Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/05 kl 00 229 24 253 255
31/05 kl 01 254 26 280 282
31/05 kl 02 261 26 287 291
31/05 kl 03 249 26 275 280
31/05 kl 04 222 25 247 253
31/05 kl 05 186 27 213 218
31/05 kl 06 151 28 179 182
31/05 kl 07 126 28 154 156
31/05 kl 08 118 28 146 146
31/05 kl 09 128 28 156 157
31/05 kl 10 155 27 182 185
31/05 kl 11 192 29 221 -
31/05 kl 12 228 29 257 -
31/05 kl 13 253 30 283 -
31/05 kl 14 260 30 290 -
31/05 kl 15 248 31 279 -
31/05 kl 16 217 30 247 -
31/05 kl 17 176 30 206 -
31/05 kl 18 133 30 163 -
31/05 kl 19 99 30 129 -
31/05 kl 20 82 30 112 -
31/05 kl 21 87 29 116 -
31/05 kl 22 115 28 143 -
31/05 kl 23 159 28 187 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 272 290 301 297 310
Laveste vannstand 115 112 78 61 62
Avvik gult nivå -118 -100 -89 -93 -80
Avvik orange nivå -136 -118 -107 -111 -98
Avvik rødt nivå -146 -128 -117 -121 -108
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm