Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
01/06 kl 00 207 29 236 -
01/06 kl 01 248 28 276 -
01/06 kl 02 272 27 299 -
01/06 kl 03 275 26 301 -
01/06 kl 04 256 25 281 -
01/06 kl 05 220 24 244 -
01/06 kl 06 177 23 200 -
01/06 kl 07 138 21 159 -
01/06 kl 08 112 20 132 -
01/06 kl 09 106 18 124 -
01/06 kl 10 122 17 139 -
01/06 kl 11 158 16 174 -
01/06 kl 12 201 16 217 -
01/06 kl 13 240 14 254 -
01/06 kl 14 264 13 277 -
01/06 kl 15 268 13 281 -
01/06 kl 16 248 12 260 -
01/06 kl 17 210 12 222 -
01/06 kl 18 163 11 174 -
01/06 kl 19 117 10 127 -
01/06 kl 20 82 10 92 -
01/06 kl 21 69 9 78 -
01/06 kl 22 83 9 92 -
01/06 kl 23 121 8 129 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 272 290 301 297 310
Laveste vannstand 115 112 78 61 62
Avvik gult nivå -118 -100 -89 -93 -80
Avvik orange nivå -136 -118 -107 -111 -98
Avvik rødt nivå -146 -128 -117 -121 -108
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm