Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
02/06 kl 00 175 8 183 -
02/06 kl 01 228 7 235 -
02/06 kl 02 270 7 277 -
02/06 kl 03 291 6 297 -
02/06 kl 04 286 7 293 -
02/06 kl 05 257 7 264 -
02/06 kl 06 212 7 219 -
02/06 kl 07 162 6 168 -
02/06 kl 08 120 5 125 -
02/06 kl 09 95 4 99 -
02/06 kl 10 95 4 99 -
02/06 kl 11 121 5 126 -
02/06 kl 12 165 5 170 -
02/06 kl 13 214 4 218 -
02/06 kl 14 255 3 258 -
02/06 kl 15 276 3 279 -
02/06 kl 16 274 2 276 -
02/06 kl 17 246 2 248 -
02/06 kl 18 200 2 202 -
02/06 kl 19 147 2 149 -
02/06 kl 20 98 1 99 -
02/06 kl 21 66 0 66 -
02/06 kl 22 60 1 61 -
02/06 kl 23 85 1 86 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 272 290 301 297 310
Laveste vannstand 115 112 78 61 62
Avvik gult nivå -118 -100 -89 -93 -80
Avvik orange nivå -136 -118 -107 -111 -98
Avvik rødt nivå -146 -128 -117 -121 -108
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm