Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
03/06 kl 00 134 2 136 -
03/06 kl 01 196 2 198 -
03/06 kl 02 252 3 255 -
03/06 kl 03 292 3 295 -
03/06 kl 04 306 4 310 -
03/06 kl 05 290 5 295 -
03/06 kl 06 251 5 256 -
03/06 kl 07 197 5 202 -
03/06 kl 08 143 5 148 -
03/06 kl 09 100 5 105 -
03/06 kl 10 80 6 86 -
03/06 kl 11 88 7 95 -
03/06 kl 12 124 8 132 -
03/06 kl 13 177 9 186 -
03/06 kl 14 230 10 240 -
03/06 kl 15 270 9 279 -
03/06 kl 16 287 10 297 -
03/06 kl 17 276 10 286 -
03/06 kl 18 240 10 250 -
03/06 kl 19 186 10 196 -
03/06 kl 20 130 9 139 -
03/06 kl 21 82 8 90 -
03/06 kl 22 54 8 62 -
03/06 kl 23 57 8 65 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 272 290 301 297 310
Laveste vannstand 115 112 78 61 62
Avvik gult nivå -118 -100 -89 -93 -80
Avvik orange nivå -136 -118 -107 -111 -98
Avvik rødt nivå -146 -128 -117 -121 -108
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm