Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/05 kl 13 63 -22 41 37
30/05 kl 14 65 -22 43 41
30/05 kl 15 63 -21 42 43
30/05 kl 16 57 -20 37 41
30/05 kl 17 50 -20 30 36
30/05 kl 18 44 -19 25 31
30/05 kl 19 41 -18 23 28
30/05 kl 20 40 -15 25 28
30/05 kl 21 43 -14 29 30
30/05 kl 22 48 -14 34 34
30/05 kl 23 54 -15 39 37

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 43 54 48 49 46
Laveste vannstand 23 20 20 18 22
Avvik gult nivå -118 -107 -113 -112 -115
Avvik orange nivå -144 -133 -139 -138 -141
Avvik rødt nivå -156 -145 -151 -150 -153
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm