Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/05 kl 00 61 -16 45 41
31/05 kl 01 66 -16 50 46
31/05 kl 02 68 -15 53 52
31/05 kl 03 66 -13 53 54
31/05 kl 04 61 -13 48 51
31/05 kl 05 53 -13 40 45
31/05 kl 06 46 -14 32 37
31/05 kl 07 40 -15 25 29
31/05 kl 08 37 -16 21 24
31/05 kl 09 37 -17 20 24
31/05 kl 10 40 -18 22 26
31/05 kl 11 46 -18 28 -
31/05 kl 12 52 -17 35 -
31/05 kl 13 59 -15 44 -
31/05 kl 14 63 -14 49 -
31/05 kl 15 65 -11 54 -
31/05 kl 16 61 -10 51 -
31/05 kl 17 55 -11 44 -
31/05 kl 18 49 -13 36 -
31/05 kl 19 43 -12 31 -
31/05 kl 20 41 -12 29 -
31/05 kl 21 41 -12 29 -
31/05 kl 22 44 -13 31 -
31/05 kl 23 50 -14 36 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 43 54 48 49 46
Laveste vannstand 23 20 20 18 22
Avvik gult nivå -118 -107 -113 -112 -115
Avvik orange nivå -144 -133 -139 -138 -141
Avvik rødt nivå -156 -145 -151 -150 -153
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm