Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
01/06 kl 00 56 -16 40 -
01/06 kl 01 61 -18 43 -
01/06 kl 02 66 -19 47 -
01/06 kl 03 67 -20 47 -
01/06 kl 04 65 -20 45 -
01/06 kl 05 59 -22 37 -
01/06 kl 06 52 -21 31 -
01/06 kl 07 45 -21 24 -
01/06 kl 08 41 -19 22 -
01/06 kl 09 39 -19 20 -
01/06 kl 10 40 -18 22 -
01/06 kl 11 43 -17 26 -
01/06 kl 12 48 -18 30 -
01/06 kl 13 54 -19 35 -
01/06 kl 14 60 -20 40 -
01/06 kl 15 64 -18 46 -
01/06 kl 16 63 -15 48 -
01/06 kl 17 59 -14 45 -
01/06 kl 18 53 -13 40 -
01/06 kl 19 47 -13 34 -
01/06 kl 20 43 -13 30 -
01/06 kl 21 41 -13 28 -
01/06 kl 22 43 -14 29 -
01/06 kl 23 47 -16 31 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 43 54 48 49 46
Laveste vannstand 23 20 20 18 22
Avvik gult nivå -118 -107 -113 -112 -115
Avvik orange nivå -144 -133 -139 -138 -141
Avvik rødt nivå -156 -145 -151 -150 -153
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm