Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/05 kl 00 43 -11 32 -
08/05 kl 01 48 -11 37 -
08/05 kl 02 51 -10 41 -
08/05 kl 03 57 -9 48 -
08/05 kl 04 63 -9 54 -
08/05 kl 05 63 -9 54 -
08/05 kl 06 58 -9 49 -
08/05 kl 07 50 -9 41 -
08/05 kl 08 43 -10 33 -
08/05 kl 09 36 -11 25 -
08/05 kl 10 32 -11 21 -
08/05 kl 11 33 -10 23 -
08/05 kl 12 39 -9 30 -
08/05 kl 13 45 -8 37 -
08/05 kl 14 47 -7 40 -
08/05 kl 15 50 -7 43 -
08/05 kl 16 56 -6 50 -
08/05 kl 17 59 -7 52 -
08/05 kl 18 56 -7 49 -
08/05 kl 19 51 -6 45 -
08/05 kl 20 45 -5 40 -
08/05 kl 21 40 -6 34 -
08/05 kl 22 35 -4 31 -
08/05 kl 23 35 -3 32 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 64 62 54 66 63
Laveste vannstand 34 22 21 37 37
Avvik gult nivå -97 -99 -107 -95 -98
Avvik orange nivå -123 -125 -133 -121 -124
Avvik rødt nivå -135 -137 -145 -133 -136
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm