Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
02/06 kl 00 52 -17 35 -
02/06 kl 01 57 -18 39 -
02/06 kl 02 62 -17 45 -
02/06 kl 03 66 -17 49 -
02/06 kl 04 66 -17 49 -
02/06 kl 05 63 -17 46 -
02/06 kl 06 57 -18 39 -
02/06 kl 07 50 -20 30 -
02/06 kl 08 45 -21 24 -
02/06 kl 09 41 -22 19 -
02/06 kl 10 41 -23 18 -
02/06 kl 11 43 -23 20 -
02/06 kl 12 47 -23 24 -
02/06 kl 13 51 -23 28 -
02/06 kl 14 55 -23 32 -
02/06 kl 15 61 -22 39 -
02/06 kl 16 63 -21 42 -
02/06 kl 17 62 -20 42 -
02/06 kl 18 57 -20 37 -
02/06 kl 19 52 -21 31 -
02/06 kl 20 46 -22 24 -
02/06 kl 21 42 -22 20 -
02/06 kl 22 42 -21 21 -
02/06 kl 23 45 -21 24 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 43 54 48 49 46
Laveste vannstand 23 20 20 18 22
Avvik gult nivå -118 -107 -113 -112 -115
Avvik orange nivå -144 -133 -139 -138 -141
Avvik rødt nivå -156 -145 -151 -150 -153
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm