Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
03/06 kl 00 49 -20 29 -
03/06 kl 01 53 -20 33 -
03/06 kl 02 57 -20 37 -
03/06 kl 03 62 -21 41 -
03/06 kl 04 65 -23 42 -
03/06 kl 05 64 -23 41 -
03/06 kl 06 60 -23 37 -
03/06 kl 07 55 -23 32 -
03/06 kl 08 49 -22 27 -
03/06 kl 09 44 -21 23 -
03/06 kl 10 42 -20 22 -
03/06 kl 11 43 -19 24 -
03/06 kl 12 47 -20 27 -
03/06 kl 13 49 -20 29 -
03/06 kl 14 52 -19 33 -
03/06 kl 15 57 -18 39 -
03/06 kl 16 61 -18 43 -
03/06 kl 17 62 -16 46 -
03/06 kl 18 59 -14 45 -
03/06 kl 19 55 -12 43 -
03/06 kl 20 49 -12 37 -
03/06 kl 21 45 -12 33 -
03/06 kl 22 42 -12 30 -
03/06 kl 23 43 -13 30 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 43 54 48 49 46
Laveste vannstand 23 20 20 18 22
Avvik gult nivå -118 -107 -113 -112 -115
Avvik orange nivå -144 -133 -139 -138 -141
Avvik rødt nivå -156 -145 -151 -150 -153
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm