Vannstanden i Norge


Stasjon Mon 22/07 Tue 23/07 Wed 24/07 Thu 25/07 Fri 26/07
Tidligere hendelser med høy vannstand
Artikkel som dokumenterer systemet for vannstand på MET