Returverdier for høyvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år 268 142
2 år 272 146
5 år 283 158
10 år 290 165
20 år 297 171
25 år 298 173
50 år 304 179
100 år 310 184

Rekorder for høyvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
12. jan 1993 309 183
25. des 2011 Ekstremvær: Dagmar
305 179
27. feb 1990 303 178
11. feb 2020 Ekstremvær: Elsa
300 175
5. des 1979 296 170
12. jan 2005 Ekstremvær: Inga
295 170
25. jan 2008 Ekstremvær: Sondre
295 169
1. jan 1992 Ekstremvær: Nyttårsorkanen
294 168
2. nov 1971 294 168
15. jan 2020 Ekstremvær: Didrik
291 165
3. jan 1991 290 165

Varslingskriterier for vannstand

Nivå Sjøkartnull Middelvann
Gult 273 147
Orange 290 164
Rødt 300 174

Informasjonsside om Ålesund

Datagrunnlag 1961 - mars 2021

Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over.

Returverdier for lavvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år -6 -132
2 år -9 -135
5 år -18 -143
10 år -23 -148
20 år -27 -153

Rekorder for lavvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
20. feb 1996 -34 -159
18. mar 1980 -30 -156
26. feb 1971 -25 -151
9. apr 1986 -22 -148
20. mar 2007 -22 -147

Diverse vannstandparametre

Parameter Sjøkartnull Middelvann
Høyeste obs... Høyeste observerte vannstand
309 184
Høyeste astr... Høyeste astronomiske tidevann
241 115
Middel høyvann 188 62
Middelvann 126 0
Middel lavvann 64 -62
Laveste astr... Laveste astronomiske tidevann
0 -126
Laveste obs... Laveste observerte vannstand
-34 -159
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.