Returverdier for høyvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år 282 149
2 år 287 153
5 år 301 167
10 år 310 176
20 år 318 184
25 år 320 186
50 år 328 194
100 år 335 201

Rekorder for høyvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
26. nov 2011 Ekstremvær: Berit
333 199
10. feb 2020 308 174
26. des 2011 Ekstremvær: Cato
308 174
15. des 2004 304 170
25. des 2015 304 170
9. jan 1993 302 168
11. jan 2009 300 166
11. des 1992 298 164
27. feb 1998 298 164
28. okt 2003 Ekstremvær: Bengt
297 163

Varslingskriterier for vannstand

Nivå Sjøkartnull Middelvann
Gult 288 154
Orange 310 176
Rødt 320 186

Informasjonsside om Andenes

Datagrunnlag 1991 - mars 2021

Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over.

Returverdier for lavvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år -10 -144
2 år -14 -148
5 år -25 -159
10 år -31 -165
20 år -37 -171

Rekorder for lavvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
7. apr 1993 -27 -161
9. feb 1993 -24 -158
1. mar 2006 -23 -156
21. mar 2015 -21 -155
17. apr 2003 -20 -154

Diverse vannstandparametre

Parameter Sjøkartnull Middelvann
Høyeste obs... Høyeste observerte vannstand
333 199
Høyeste astr... Høyeste astronomiske tidevann
257 123
Middel høyvann 200 67
Middelvann 134 0
Middel lavvann 67 -67
Laveste astr... Laveste astronomiske tidevann
0 -134
Laveste obs... Laveste observerte vannstand
-26 -160
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.