Returverdier for høyvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år 204 108
2 år 207 111
5 år 215 120
10 år 220 125
20 år 224 129
25 år 226 130
50 år 229 134
100 år 233 138

Rekorder for høyvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
27. feb 1990 245 150
11. feb 2020 Ekstremvær: Elsa
244 149
8. des 1994 Ekstremvær: Navneløs
239 144
11. jan 1993 237 142
18. des 1921 229 134
3. jan 1991 229 134
12. jan 2005 Ekstremvær: Inga
229 133
15. jan 2020 Ekstremvær: Didrik
226 131
11. nov 1954 225 130
23. nov 1984 224 129

Varslingskriterier for vannstand

Nivå Sjøkartnull Middelvann
Gult 207 112
Orange 220 125
Rødt 235 140

Informasjonsside om Bergen

Datagrunnlag 1915 - mars 2021

Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over.

Returverdier for lavvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år -6 -101
2 år -9 -104
5 år -15 -110
10 år -19 -114
20 år -22 -117

Rekorder for lavvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
18. mar 1980 -38 -133
20. mar 1996 -33 -129
10. mar 2016 -23 -118
17. feb 1972 -22 -117
17. apr 2003 -21 -116

Diverse vannstandparametre

Parameter Sjøkartnull Middelvann
Høyeste obs... Høyeste observerte vannstand
245 150
Høyeste astr... Høyeste astronomiske tidevann
182 87
Middel høyvann 141 45
Middelvann 95 0
Middel lavvann 50 -45
Laveste astr... Laveste astronomiske tidevann
0 -95
Laveste obs... Laveste observerte vannstand
-38 -133
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.