Returverdier for høyvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år 359 190
2 år 364 195
5 år 378 209
10 år 386 217
20 år 394 225
25 år 396 227
50 år 403 234
100 år 409 241

Rekorder for høyvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
26. nov 2011 Ekstremvær: Berit
416 248
5. des 1979 410 241
11. jan 1993 403 234
25. des 2011 Ekstremvær: Cato
398 229
23. okt 1983 396 227
27. nov 2015 394 225
27. nov 1999 Ekstremvær: Njål
390 221
15. des 2004 385 216
7. feb 1997 Ekstremvær: Joar
384 216
13. okt 1954 384 215
7. okt 1994 383 215

Varslingskriterier for vannstand

Nivå Sjøkartnull Middelvann
Gult 364 195
Orange 387 218
Rødt 398 229

Informasjonsside om Bodø

Datagrunnlag 1949 - mars 2021

Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over.

Returverdier for lavvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år -3 -172
2 år -7 -176
5 år -18 -186
10 år -24 -193
20 år -29 -198

Rekorder for lavvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
18. mar 1980 -37 -206
20. mar 2007 -25 -194
1. mar 2006 -21 -189
17. apr 2003 -20 -189
19. sep 2001 -20 -189

Diverse vannstandparametre

Parameter Sjøkartnull Middelvann
Høyeste obs... Høyeste observerte vannstand
417 248
Høyeste astr... Høyeste astronomiske tidevann
338 169
Middel høyvann 256 87
Middelvann 169 0
Middel lavvann 81 -87
Laveste astr... Laveste astronomiske tidevann
0 -169
Laveste obs... Laveste observerte vannstand
-37 -206
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.