Returverdier for høyvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år 289 147
2 år 293 151
5 år 304 162
10 år 310 169
20 år 316 175
25 år 318 177
50 år 323 182
100 år 328 187

Rekorder for høyvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
26. nov 2011 Ekstremvær: Berit
343 202
10. feb 2020 319 178
26. des 2011 Ekstremvær: Cato
316 176
24. okt 1983 316 175
10. jan 1978 315 174
9. jan 1993 313 172
3. nov 1971 313 172
25. des 2015 312 171
11. des 1992 311 170
1. des 1967 311 170

Varslingskriterier for vannstand

Nivå Sjøkartnull Middelvann
Gult 291 150
Orange 309 168
Rødt 320 179

Informasjonsside om Harstad

Datagrunnlag 1952 - mars 2021

Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over.

Returverdier for lavvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år -4 -145
2 år -7 -148
5 år -16 -158
10 år -22 -163
20 år -27 -168

Rekorder for lavvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
7. apr 1993 -22 -163
1. mar 2006 -25 -162
17. apr 2003 -20 -161
18. mar 1984 -19 -160
21. mar 2015 -16 -157

Diverse vannstandparametre

Parameter Sjøkartnull Middelvann
Høyeste obs... Høyeste observerte vannstand
343 202
Høyeste astr... Høyeste astronomiske tidevann
270 129
Middel høyvann 211 70
Middelvann 141 0
Middel lavvann 70 -70
Laveste astr... Laveste astronomiske tidevann
0 -141
Laveste obs... Laveste observerte vannstand
-22 -163
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.