Returverdier for høyvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år 316 167
2 år 320 171
5 år 332 183
10 år 338 189
20 år 344 195
25 år 346 197
50 år 351 202
100 år 356 207

Rekorder for høyvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
2. nov 1971 367 218
25. nov 2011 Ekstremvær: Berit
359 210
12. jan 1993 358 209
26. des 2011 Ekstremvær: Dagmar
355 206
5. jan 1946 352 203
5. des 1979 350 201
7. okt 1975 348 199
11. feb 2020 Ekstremvær: Elsa
345 196
12. okt 1954 343 194
27. nov 1999 Ekstremvær: Njål
342 193
18. des 1936 341 192

Varslingskriterier for vannstand

Nivå Sjøkartnull Middelvann
Gult 320 171
Orange 337 188
Rødt 348 199

Informasjonsside om Heimsjø

Datagrunnlag 1928 - mars 2021

Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over.

Returverdier for lavvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år -5 -154
2 år -8 -157
5 år -17 -166
10 år -23 -172
20 år -28 -177

Rekorder for lavvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
18. mar 1980 -36 -185
19. feb 1996 -25 -174
9. mar 1970 -22 -171
17. mar 1972 -22 -171
17. mar 1984 -21 -170
21. mar 2015 -21 -170

Diverse vannstandparametre

Parameter Sjøkartnull Middelvann
Høyeste obs... Høyeste observerte vannstand
364 215
Høyeste astr... Høyeste astronomiske tidevann
297 148
Middel høyvann 227 78
Middelvann 149 0
Middel lavvann 71 -78
Laveste astr... Laveste astronomiske tidevann
0 -149
Laveste obs... Laveste observerte vannstand
-36 -185
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.