Returverdier for høyvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år 342 172
2 år 346 176
5 år 358 188
10 år 364 195
20 år 371 201
25 år 372 203
50 år 378 208
100 år 383 213

Rekorder for høyvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
26. nov 2011 Ekstremvær: Berit
382 212
9. jan 1993 377 208
11. mar 1997 372 202
3. jan 1975 370 200
26. des 2011 Ekstremvær: Cato
370 200
10. feb 2020 367 197
27. feb 1963 366 196
15. des 2004 366 196
11. jan 2009 362 192
10. jan 1978 361 191

Varslingskriterier for vannstand

Nivå Sjøkartnull Middelvann
Gult 346 176
Orange 363 193
Rødt 373 203

Informasjonsside om Hammerfest

Datagrunnlag 1957 - mars 2021

Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over.

Returverdier for lavvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år -5 -175
2 år -9 -178
5 år -19 -189
10 år -25 -195
20 år -30 -200

Rekorder for lavvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
17. mar 1980 -33 -203
6. apr 2008 -24 -194
26. feb 1971 -23 -193
7. apr 1993 -22 -192
8. apr 1997 -22 -192

Diverse vannstandparametre

Parameter Sjøkartnull Middelvann
Høyeste obs... Høyeste observerte vannstand
382 212
Høyeste astr... Høyeste astronomiske tidevann
324 154
Middel høyvann 258 89
Middelvann 170 0
Middel lavvann 81 -89
Laveste astr... Laveste astronomiske tidevann
0 -170
Laveste obs... Laveste observerte vannstand
-33 -203
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.