Returverdier for høyvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år 145 90
2 år 150 95
5 år 164 109
10 år 173 118
20 år 181 126
25 år 184 129
50 år 191 136
100 år 199 144

Rekorder for høyvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
27. feb 1990 190 135
30. okt 2000 Ekstremvær: Tora
187 132
20. des 1991 184 129
16. okt 1987 182 127
6. nov 1985 175 120
1. mar 2008 173 118
17. feb 2020 171 116
11. jan 1993 168 114
15. jan 2020 Ekstremvær: Didrik
166 111
10. des 2011 165 110

Varslingskriterier for vannstand

Nivå Sjøkartnull Middelvann
Gult 150 95
Orange 173 118
Rødt 184 129

Informasjonsside om Helgeroa

Datagrunnlag 1965 - 1969 og 1981 - mars 2021

Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over.

Returverdier for lavvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år -9 -64
2 år -12 -67
5 år -20 -75
10 år -25 -80
20 år -30 -85

Rekorder for lavvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
26. jan 2014 -29 -84
1. mar 2018 -27 -82
15. feb 2013 -23 -78
15. feb 2011 -23 -78
2. mar 1987 -23 -78
21. nov 1965 -23 -78

Diverse vannstandparametre

Parameter Sjøkartnull Middelvann
Høyeste obs... Høyeste observerte vannstand
190 135
Høyeste astr... Høyeste astronomiske tidevann
82 27
Middel høyvann 67 12
Middelvann 55 0
Middel lavvann 43 -12
Laveste astr... Laveste astronomiske tidevann
20 -35
Laveste obs... Laveste observerte vannstand
-29 -84
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.