Returverdier for høyvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år 338 170
2 år 342 175
5 år 354 187
10 år 362 195
20 år 369 201
25 år 371 203
50 år 377 210
100 år 383 215

Rekorder for høyvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
26. nov 2011 Ekstremvær: Berit
382 215
9. jan 1993 372 205
26. des 2011 Ekstremvær: Cato
365 197
11. mar 1997 364 197
11. feb 2020 362 195
15. des 2004 362 195
10. jan 1978 360 193
25. des 2015 359 192
3. jan 1975 357 190
28. okt 2003 Ekstremvær: Bengt
353 185
18. sept 1997 353 185

Varslingskriterier for vannstand

Nivå Sjøkartnull Middelvann
Gult 344 177
Orange 362 195
Rødt 372 205

Informasjonsside om Honningsvåg

Datagrunnlag 1970 - mars 2021

Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over.

Returverdier for lavvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år -4 -172
2 år -8 -175
5 år -19 -186
10 år -25 -192
20 år -31 -198

Rekorder for lavvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
17. mar 1980 -36 -203
27. mar 1971 -23 -190
6. apr 2008 -22 -189
8. apr 1997 -21 -188
26. feb 1971 -21 -188

Diverse vannstandparametre

Parameter Sjøkartnull Middelvann
Høyeste obs... Høyeste observerte vannstand
383 216
Høyeste astr... Høyeste astronomiske tidevann
321 154
Middel høyvann 254 87
Middelvann 167 0
Middel lavvann 80 -87
Laveste astr... Laveste astronomiske tidevann
0 -167
Laveste obs... Laveste observerte vannstand
-36 -203
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.