Returverdier for høyvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år 383 206
2 år 389 211
5 år 405 227
10 år 414 237
20 år 423 245
25 år 426 248
50 år 434 256
100 år 441 264

Rekorder for høyvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
26. nov 2011 Ekstremvær: Berit
437 260
25. des 2011 Ekstremvær: Cato
424 246
11. jan 1993 422 244
27. nov 2015 417 239
27. nov 1999 Ekstremvær: Njål
413 236
15. des 2004 413 235
12. okt 1996 Ekstremvær: Frode
411 234
24. mar 2019 405 228
11. feb 2020 403 226
7. feb 1997 Ekstremvær: Joar
402 224

Varslingskriterier for vannstand

Nivå Sjøkartnull Middelvann
Gult 389 211
Orange 415 237
Rødt 426 248

Informasjonsside om Kabelvåg

Datagrunnlag 1988 - mars 2021

Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over.

Returverdier for lavvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år -5 -183
2 år -9 -186
5 år -19 -197
10 år -25 -202
20 år -30 -207

Rekorder for lavvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
19. sep 2001 -21 -198
20. mar 2007 -21 -198
17. apr 2003 -19 -197
7. apr 1993 -17 -195
28. feb 1994 -17 -194

Diverse vannstandparametre

Parameter Sjøkartnull Middelvann
Høyeste obs... Høyeste observerte vannstand
437 260
Høyeste astr... Høyeste astronomiske tidevann
359 181
Middel høyvann 271 93
Middelvann 178 0
Middel lavvann 84 -93
Laveste astr... Laveste astronomiske tidevann
0 -178
Laveste obs... Laveste observerte vannstand
-33 -211
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.