Returverdier for høyvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år 379 206
5 år 400 227
10 år 410 237
20 år 419 246
50 år 429 256
100 år 437 264

Rekorder for høyvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
26. nov 2011 Ekstremvær: Berit
433 260
25. des 2011 Ekstremvær: Cato
420 247
11. jan 1993 417 244
27. nov 2015 412 239
27. nov 1999 Ekstremvær: Njål
409 236
15. des 2004 408 235
12. okt 1996 Ekstremvær: Frode
407 234
24. mar 2019 401 228
11. feb 2020 399 226
7. feb 1997 Ekstremvær: Joar
398 225

Varslingskriterier for vannstand

Nivå Sjøkartnull Middelvann
Gult 379 206
Orange 400 227
Rødt 419 246

Informasjonsside om Kabelvåg

Datagrunnlag 1988 - mars 2021

Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over.

Returverdier for lavvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år -10 -183
5 år -23 -196
10 år -29 -202
20 år -34 -207
50 år -40 -213
100 år -44 -217

Rekorder for lavvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
19. sep 2001 -25 -198
20. mar 2007 -25 -198
17. apr 2003 -23 -196
7. apr 1993 -22 -195
28. feb 1994 -21 -194

Diverse vannstandparametre

Parameter Sjøkartnull Middelvann
Høyeste obs... Høyeste observerte vannstand
433 260
Høyeste astr... Høyeste astronomiske tidevann
358 185
Middel høyvann 266 93
Middelvann 173 0
Middel lavvann 81 -92
Laveste astr... Laveste astronomiske tidevann
0 -173
Laveste obs... Laveste observerte vannstand
-38 -211
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.