Returverdier for høyvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år 286 152
2 år 290 156
5 år 301 167
10 år 308 174
20 år 314 179
25 år 315 181
50 år 321 186
100 år 326 191

Rekorder for høyvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
12. jan 1993 332 197
2. nov 1971 322 188
25. des 2011 Ekstremvær: Dagmar
319 185
25. nov 2011 Ekstremvær: Berit
317 183
11. feb 2020 Ekstremvær: Elsa
315 181
20. jan 1957 313 179
25. jan 2008 Ekstremvær: Sondre
311 177
22. des 1988 310 176
27. feb 1990 310 176
20. jan 1976 309 175

Varslingskriterier for vannstand

Nivå Sjøkartnull Middelvann
Gult 291 157
Orange 306 172
Rødt 316 182

Informasjonsside om Kristiansund

Datagrunnlag 1952 - mars 2021

Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over.

Returverdier for lavvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år -4 -138
2 år -7 -141
5 år -16 -150
10 år -21 -155
20 år -25 -159

Rekorder for lavvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
18. mar 1980 -30 -164
20. feb 1996 -29 -163
20. mar 2007 -24 -158
21. mar 2015 -21 -155
28. feb 1994 -19 -153
1. mar 2006 -19 -153

Diverse vannstandparametre

Parameter Sjøkartnull Middelvann
Høyeste obs... Høyeste observerte vannstand
332 198
Høyeste astr... Høyeste astronomiske tidevann
265 131
Middel høyvann 202 68
Middelvann 134 0
Middel lavvann 66 -68
Laveste astr... Laveste astronomiske tidevann
0 -134
Laveste obs... Laveste observerte vannstand
-30 -164
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.