Returverdier for høyvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år 405 217
25 år 411 223
5 år 427 239
10 år 437 249
20 år 446 258
25 år 449 261
50 år 457 269
100 år 465 277

Rekorder for høyvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
29. nov 1932 465 278
14. feb 1949 460 273
23. okt 1983 458 271
26. nov 2011 Ekstremvær: Berit
456 269
27. nov 2015 452 265
3. nov 1971 452 265
7. okt 1994 451 263
6. feb 1939 449 262
11. jan 1993 447 260
5.des 1979 446 259

Varslingskriterier for vannstand

Nivå Sjøkartnull Middelvann
Gult 410 222
Orange 437 249
Rødt 453 265

Informasjonsside om Narvik

Datagrunnlag 1931 - mars 2021

Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over.

Returverdier for lavvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år -3 -191
2 år -7 -195
5 år -22 -207
10 år -26 -214
20 år -32 -220

Rekorder for lavvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
17. mar 1980 −22 -209
19. sep 2001 −22 -209
26. sep 1984 −20 -207
17. apr 2003 −16 -204
7. apr 1993 −16 -203
8. okt 2002 −16 -203

Diverse vannstandparametre

Parameter Sjøkartnull Middelvann
Høyeste obs... Høyeste observerte vannstand
465 278
Høyeste astr... Høyeste astronomiske tidevann
385 197
Middel høyvann 288 100
Middelvann 188 0
Middel lavvann 88 -100
Laveste astr... Laveste astronomiske tidevann
0 -188
Laveste obs... Laveste observerte vannstand
-22 -210
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.