Returverdier for høyvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år 200 104
2 år - -
5 år 210 114
10 år 214 119
20 år 218 123
25 år - -
50 år 223 128
100 år 227 131

Rekorder for høyvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
13. jan 1997 230 135
15. nov 1978 226 130
22. jan 1996 223 128
27. mar 1990 223 127
21. des 1979 220 124
30. nov 1994 218 123
9. jan 1993 217 122
4. des 1994 217 122
24. des 2007 216 121
15. nov 2016 213 118

Varslingskriterier for vannstand

Nivå Sjøkartnull Middelvann
Gult 203 108
Orange 213 118
Rødt 223 128

Informasjonsside om Ny Ålesund

Datagrunnlag 1976 - mars 2021

Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over.

Returverdier for lavvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år -4 -100
2 år - -
5 år -13 -108
10 år -17 -112
20 år -20 -115

Rekorder for lavvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
1. mar 2006 -20 -115
6. apr 2008 -18 -113
5. mai 2012 -16 -111
9. apr 2020 -16 -111
18. okt 2020 -15 -110
25. mai 2013 -15 -110

Diverse vannstandparametre

Parameter Sjøkartnull Middelvann
Høyeste obs... Høyeste observerte vannstand
230 134
Høyeste astr... Høyeste astronomiske tidevann
184 89
Middel høyvann 141 46
Middelvann 95 0
Middel lavvann 50 -46
Laveste astr... Laveste astronomiske tidevann
0 -95
Laveste obs... Laveste observerte vannstand
-20 -115
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.