Returverdier for høyvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år 174 104
2 år 180 109
5 år 195 125
10 år 205 134
20 år 213 143
25 år 216 145
50 år 224 153
100 år 231 161

Rekorder for høyvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
16. okt 1987 246 175
27. feb 1990 232 161
20. des 1991 217 146
22. des 2013 207 137
17. feb 2020 207 136
6. nov 1985 206 135
24. nov 1981 205 134
11. jan 1993 203 132
15. jan 1989 202 131
30. nov 1953 201 130

Varslingskriterier for vannstand

Nivå Sjøkartnull Middelvann
Gult 179 108
Orange 205 134
Rødt 215 144

Informasjonsside om Oscarsborg

Datagrunnlag 1953 - mars 2021

Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over.

Returverdier for lavvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år -7 -78
2 år -10 -81
5 år -20 -90
10 år -25 -96
20 år -30 -101

Rekorder for lavvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
3. jan 1976 -46 -117
1. mar 2018 -34 -104
3. des 1999 -27 -97
5. feb 1986 -25 -96
2. mar 1987 -19 -90

Diverse vannstandparametre

Parameter Sjøkartnull Middelvann
Høyeste obs... Høyeste observerte vannstand
246 175
Høyeste astr... Høyeste astronomiske tidevann
104 33
Middel høyvann 85 14
Middelvann 71 0
Middel lavvan 56 -14
Laveste astr... Laveste astronomiske tidevann
30 -41
Laveste obs... Laveste observerte vannstand
-46 -117
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.