Returverdier for høyvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år 178 106
2 år 184 112
5 år 202 130
10 år 214 142
20 år 225 153
25 år 228 156
50 år 238 166
100 år 248 176

Rekorder for høyvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
4. des 1914 270 198
16. okt 1987 264 192
18. des 1921 254 182
12. nov 1929 251 179
16. nov 1920 250 178
2. jan 1925 246 174
27. feb 1990 235 163
23. feb 1949 233 161
29. jan 1927 232 160
30. okt 2000 Ekstremvær: Tora
231 159

Varslingskriterier for vannstand

Nivå Sjøkartnull Middelvann
Gult 183 111
Orange 214 142
Rødt 230 158

Informasjonsside om Oslo

Datagrunnlag 1914 - mars 2021

Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over.

Returverdier for lavvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år -8 -80
2 år -11 -83
5 år -20 -92
10 år -25 -97
20 år -29 -101

Rekorder for lavvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
1. mar 2018 -38 -110
3. des 1999 -38 -110
5. feb 1986 -29 -101
29. nov 2010 -21 -93
8. feb 2017 -21 -93

Diverse vannstandparametre

Parameter Sjøkartnull Middelvann
Høyeste obs... Høyeste observerte vannstand
270 198
Høyeste astr... Høyeste astronomiske tidevann
107 35
Middel høyvann 87 15
Middelvann 72 0
Middel lavvann 57 -15
Laveste astr... Laveste astronomiske tidevann
30 -42
Laveste obs... Laveste observerte vannstand
-38 -110
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.