Returverdier for høyvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år 328 174
2 år 332 178
5 år 346 192
10 år 354 200
20 år 362 208
25 år 364 210
50 år 371 217
100 år 377 223

Rekorder for høyvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
2. nov 1971 430 276
25. nov 2011 Ekstremvær: Berit
391 237
5. des 1979 377 223
12. jan 1993 364 210
27. nov 1999 Ekstremvær: Njål
358 204
20. jan 1976 355 201
22. des 1988 355 201
10. jan 2005 Ekstremvær: Hårek
352 198
27. sep 1988 352 198
11. feb 2020 Ekstremvær: Elsa
352 198

Varslingskriterier for vannstand

Nivå Sjøkartnull Middelvann
Gult 332 178
Orange 354 200
Rødt 364 210

Informasjonsside om Rørvik

Datagrunnlag 1969 - mars 2021

Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over.

Returverdier for lavvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år -4 -158
2 år -8 -162
5 år -18 -172
10 år -24 -178
20 år -29 -184

Rekorder for lavvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
18. mar 1980 -26 -180
19. feb 1996 -24 -178
17. mar 1984 -22 -176
28. feb 1994 -21 -175
20. mar 2007 -21 -175
21. mar 2015 -20 -174

Diverse vannstandparametre

Parameter Sjøkartnull Middelvann
Høyeste obs... Høyeste observerte vannstand
430 276
Høyeste astr... Høyeste astronomiske tidevann
304 150
Middel høyvann 233 79
Middelvann 154 0
Middel lavvann 75 -79
Laveste astr... Laveste astronomiske tidevann
0 -154
Laveste obs... Laveste observerte vannstand
-26 -180
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.