Returverdier for høyvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år 151 81
2 år 153 84
5 år 162 93
10 år 167 98
20 år 172 103
25 år 174 104
50 år 178 109
100 år 182 113

Rekorder for høyvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
- Ekstremvær: Navneløs
- -
- - -

Varslingskriterier for vannstand

Nivå Sjøkartnull Middelvann
Gult 157 88
Orange 167 98
Rødt 177 108

Informasjonsside om Sandnes

Datagrunnlag desember 2021 - februar 2024

Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over.

OBS: Kort måleserie, så foreløpig for lite grunnlag til å presentere rekorder. Returverdiene er basert på observasjoner fra Stavanger og korrigert med lokale prediksjoner for Sandnes.

Returverdier for lavvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år 7 -63
2 år 5 -65
5 år -1 -70
10 år -4 -74
20 år -7 -77

Rekorder for lavvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
- - -
- - -

Diverse vannstandparametre

Parameter Sjøkartnull Middelvann
Høyeste obs... Høyeste observerte vannstand
- -
Høyeste astr... Høyeste astronomiske tidevann
115 45
Middel høyvann 86 16
Middelvann 69 0
Middel lavvann 53 -16
Laveste astr... Laveste astronomiske tidevann
20 -49
Laveste obs... Laveste observerte vannstand
- -
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.