Returverdier for høyvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år 148 80
2 år 151 83
5 år 159 91
10 år 164 97
20 år 169 101
25 år 171 103
50 år 175 107
100 år 179 111

Rekorder for høyvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
8. des 1994 Ekstremvær: Navneløs
185 117
10. feb 2020 Ekstremvær: Elsa
182 115
11. jan 1993 181 113
27. feb 1990 175 107
16. nov 1920 169 102
15. jan 2020 Ekstremvær: Didrik
169 101
12. jan 2007 168 100
16. okt 1987 168 100
3. jan 1991 165 97
6. nov 1985 164 97

Varslingskriterier for vannstand

Nivå Sjøkartnull Middelvann
Gult 153 85
Orange 163 95
Rødt 173 105

Informasjonsside om Stavanger

Datagrunnlag 1919 - mars 2021

Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over.

Returverdier for lavvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år 7 -61
2 år 5 -63
5 år -1 -69
10 år -4 -72
20 år -7 -75

Rekorder for lavvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
20. feb 1996 -16 -84
19. mar 1980 -15 -82
14. jan 1938 -13 -80
2. mar 1987 -13 -80
11. feb 1922 -10 -77
23. feb 1962 -10 -77

Diverse vannstandparametre

Parameter Sjøkartnull Middelvann
Høyeste obs... Høyeste observerte vannstand
185 117
Høyeste astr... Høyeste astronomiske tidevann
111 43
Middel høyvann 84 16
Middelvann 68 0
Middel lavvann 52 -16
Laveste astr... Laveste astronomiske tidevann
20 -48
Laveste obs... Laveste observerte vannstand
-16 -84
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.