Returverdier for høyvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år 362 193
2 år 366 198
5 år 377 209
10 år 384 216
20 år 390 222
25 år 392 224
50 år 397 229
100 år 402 234

Rekorder for høyvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
25. nov 2011 Ekstremvær: Berit
404 236
12. jan 1993 395 226
11. feb 2020 Ekstremvær: Elsa
389 221
28. feb 1998 385 217
26. des 2011 Ekstremvær: Dagmar
385 217
27. nov 1999 Ekstremvær: Njål
383 215
27. feb 1990 379 211
12. jan 2009 375 207
8. feb 1997 Ekstremvær: Joar
375 207
20. sep 2005 375 206
25. des 2015 374 206

Varslingskriterier for vannstand

Nivå Sjøkartnull Middelvann
Gult 364 196
Orange 380 212
Rødt 390 222

Informasjonsside om Trondheim

Datagrunnlag 1989 - februar 2024

Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over.

OBS: Høyeste observerte vannstand i tabellen nederst til høyre på 431/266 cm er fra 2. nov 1971 og derfor ikke med i tabellen over rekorder for vannstand i tabellen til venstre, da denne kun dekker perioden fra 1989!

Returverdier for lavvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år -4 -172
2 år -8 -176
5 år -18 -186
10 år -25 -193
20 år -30 -198

Rekorder for lavvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
28. feb 1994 -23 -191
19. feb 1996 -22 -190
21. mar 2015 -21 -189
19. sep 2001 -19 -187
17. apr 2003 -17 -185

Diverse vannstandparametre

Parameter Sjøkartnull Middelvann
Høyeste obs... Høyeste observerte vannstand
434 266
Høyeste astr... Høyeste astronomiske tidevann
346 178
Middel høyvann 261 93
Middelvann 168 0
Middel lavvann 76 -93
Laveste astr... Laveste astronomiske tidevann
0 -168
Laveste obs... Laveste observerte vannstand
-23 -191
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.