Returverdier for høyvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år 119 69
2 år 122 73
5 år 132 83
10 år 138 89
20 år 144 95
25 år 146 97
50 år 151 102
100 år 156 107

Rekorder for høyvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
30. okt 2000 Ekstremvær: Tora
161 112
16. okt 1987 158 108
27. feb 1990 153 104
1. mar 2008 152 103
6. nov 1985 150 100
20. des 1991 149 99
17. feb 2020 140 91
12. jan 2007 140 90
4. des 1999 139 90
8. jan 2005 Ekstremvær: Gudrun
139 89

Varslingskriterier for vannstand

Nivå Sjøkartnull Middelvann
Gult 122 73
Orange 136 87
Rødt 146 97

Informasjonsside om Tregde

Datagrunnlag 1927 - mars 2021

Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over.

Returverdier for lavvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år -1 -50
2 år -3 -52
5 år -8 -57
10 år -11 -60
20 år -14 -63

Rekorder for lavvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
3. jan 1976 -26 -76
26. jan 2014 -21 -70
31. jan 1956 -15 -65
19. mar 1980 -15 -65
2. mar 1987 -14 -64

Diverse vannstandparametre

Parameter Sjøkartnull Middelvann
Høyeste obs... Høyeste observerte vannstand
162 112
Høyeste astr... Høyeste astronomiske tidevann
71 22
Middel høyvann 59 9
Middelvann 49 0
Middel lavvann 40 -9
Laveste astr... Laveste astronomiske tidevann
20 -29
Laveste obs... Laveste observerte vannstand
-27 -77
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.