Returverdier for høyvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år 384 190
2 år 388 194
5 år 400 206
10 år 407 213
20 år 413 219
25 år 415 221
50 år 421 227
100 år 426 232

Rekorder for høyvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
26. nov 2011 Ekstremvær: Berit
435 241
9. jan 1993 418 224
26. des 2015 414 220
26. des 2011 Ekstremvær: Cato
412 218
17. feb 1949 410 216
18. sept 1997 409 215
15. des 2004 409 215
9. mar 1997 408 214
14. okt 1954 406 212
11. feb 2020 406 212

Varslingskriterier for vannstand

Nivå Sjøkartnull Middelvann
Gult 390 196
Orange 408 214
Rødt 418 224

Informasjonsside om Vardø

Datagrunnlag 1947-1966 og 1984 - mars 2021

Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over.

Returverdier for lavvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år -6 -200
2 år -10 -205
5 år -21 -215
10 år -27 -222
20 år -33 -227

Rekorder for lavvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
6. apr 2008 -20 -214
9. apr 1997 -18 -212
8. apr 1989 -18 -212
17. sep 1989 -18 -212
10. sep 2010 -17 -212

Diverse vannstandparametre

Parameter Sjøkartnull Middelvann
Høyeste obs... Høyeste observerte vannstand
435 241
Høyeste astr... Høyeste astronomiske tidevann
375 181
Middel høyvann 297 102
Middelvann 194 0
Middel lavvann 92 -102
Laveste astr... Laveste astronomiske tidevann
0 -194
Laveste obs... Laveste observerte vannstand
-18 -212
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.