Returverdier for høyvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år 156 99
2 år 162 105
5 år 177 120
10 år 187 130
20 år 196 139
25 år 199 142
50 år 208 151
100 år 216 159

Rekorder for høyvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
20. des 1991 195 138
30. okt 2000 Ekstremvær: Tora
195 138
17. feb 2020 179 122
29. jan 2000 Ekstremvær: Reidun
179 122
11. jan 1993 179 122
8. jan 2005 Ekstremvær: Gudrun
178 121
10. jan 2015 Ekstremvær: Nina
178 121
22. feb 2008 177 119
1. mar 2008 176 119
26. des 2016 Ekstremvær: Urd
175 118
15. jan 2020 Ekstremvær: Didrik
174 117

Varslingskriterier for vannstand

Nivå Sjøkartnull Middelvann
Gult 161 104
Orange 187 130
Rødt 199 142

Informasjonsside om Viker

Datagrunnlag 1990 - mars 2021

Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over.

Returverdier for lavvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år -14 -71
2 år -18 -75
5 år -28 -85
10 år -35 -92
20 år -41 -98

Rekorder for lavvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
1. mar 2018 -45 -102
15. feb 2013 -28 -85
1. mar 1994 -27 -84
15. feb 2011 -27 -83
28. feb 1991 -26 -83

Diverse vannstandparametre

Parameter Sjøkartnull Middelvann
Høyeste obs... Høyeste observerte vannstand
195 138
Høyeste astr... Høyeste astronomiske tidevann
86 29
Middel høyvann 69 12
Middelvann 57 0
Middel lavvann 45 -12
Laveste astr... Laveste astronomiske tidevann
20 -37
Laveste obs... Laveste observerte vannstand
-45 -102
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.