Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/01 kl 00 9 2 11 -
22/01 kl 01 -18 -1 -19 -
22/01 kl 02 -39 -2 -41 -
22/01 kl 03 -48 -4 -52 -
22/01 kl 04 -44 -5 -49 -
22/01 kl 05 -25 -7 -32 -
22/01 kl 06 3 -9 -6 -
22/01 kl 07 34 -12 22 -
22/01 kl 08 57 -11 46 -
22/01 kl 09 68 -13 55 -
22/01 kl 10 66 -13 53 -
22/01 kl 11 50 -12 38 -
22/01 kl 12 23 -12 11 -
22/01 kl 13 -8 -10 -18 -
22/01 kl 14 -35 -12 -47 -
22/01 kl 15 -51 -9 -60 -
22/01 kl 16 -55 -8 -63 -
22/01 kl 17 -42 -8 -50 -
22/01 kl 18 -16 -7 -23 -
22/01 kl 19 17 -5 12 -
22/01 kl 20 46 -3 43 -
22/01 kl 21 65 1 66 -
22/01 kl 22 69 1 70 -
22/01 kl 23 60 6 66 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 80 71 70 92 104
Laveste vannstand -30 -36 -63 -47 -48
Avvik gult nivå -63 -72 -73 -51 -39
Avvik orange nivå -79 -88 -89 -67 -55
Avvik rødt nivå -94 -103 -104 -82 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm