Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/08 kl 00 -12 4 -8 -
16/08 kl 01 -35 2 -33 -
16/08 kl 02 -50 3 -47 -
16/08 kl 03 -54 1 -53 -
16/08 kl 04 -46 2 -44 -
16/08 kl 05 -27 0 -27 -
16/08 kl 06 -3 1 -2 -
16/08 kl 07 21 1 22 -
16/08 kl 08 38 1 39 -
16/08 kl 09 44 2 46 -
16/08 kl 10 38 1 39 -
16/08 kl 11 21 2 23 -
16/08 kl 12 -3 1 -2 -
16/08 kl 13 -27 2 -25 -
16/08 kl 14 -46 1 -45 -
16/08 kl 15 -54 1 -53 -
16/08 kl 16 -48 2 -46 -
16/08 kl 17 -31 2 -29 -
16/08 kl 18 -5 1 -4 -
16/08 kl 19 22 1 23 -
16/08 kl 20 44 1 45 -
16/08 kl 21 55 0 55 -
16/08 kl 22 52 0 52 -
16/08 kl 23 36 0 36 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 41 49 55 75 87
Laveste vannstand -36 -37 -53 -68 -71
Avvik gult nivå -102 -94 -88 -68 -56
Avvik orange nivå -118 -110 -104 -84 -72
Avvik rødt nivå -133 -125 -119 -99 -87
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm