Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/07 kl 00 -22 6 -16 -
18/07 kl 01 -40 4 -36 -
18/07 kl 02 -50 5 -45 -
18/07 kl 03 -49 3 -46 -
18/07 kl 04 -38 5 -33 -
18/07 kl 05 -18 4 -14 -
18/07 kl 06 4 7 11 -
18/07 kl 07 23 3 26 -
18/07 kl 08 35 5 40 -
18/07 kl 09 36 3 39 -
18/07 kl 10 26 4 30 -
18/07 kl 11 7 3 10 -
18/07 kl 12 -15 3 -12 -
18/07 kl 13 -36 3 -33 -
18/07 kl 14 -51 1 -50 -
18/07 kl 15 -54 3 -51 -
18/07 kl 16 -46 1 -45 -
18/07 kl 17 -27 1 -26 -
18/07 kl 18 -2 1 -1 -
18/07 kl 19 22 1 23 -
18/07 kl 20 39 0 39 -
18/07 kl 21 45 2 47 -
18/07 kl 22 39 1 40 -
18/07 kl 23 22 1 23 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 45 38 43 47 56
Laveste vannstand -39 -42 -38 -51 -58
Avvik gult nivå -102 -109 -104 -100 -91
Avvik orange nivå -119 -126 -121 -117 -108
Avvik rødt nivå -129 -136 -131 -127 -118
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm