Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/04 kl 01 115 -17 98 96
18/04 kl 02 74 -19 55 54
18/04 kl 03 46 -19 27 26
18/04 kl 04 36 -20 16 17
18/04 kl 05 45 -20 25 25
18/04 kl 06 73 -20 53 53
18/04 kl 07 116 -22 94 95
18/04 kl 08 160 -21 139 137
18/04 kl 09 191 -22 169 169
18/04 kl 10 202 -22 180 179
18/04 kl 11 193 -22 171 168
18/04 kl 12 165 -21 144 139
18/04 kl 13 122 -22 100 96
18/04 kl 14 72 -21 51 47
18/04 kl 15 32 -22 10 8
18/04 kl 16 12 -22 -10 -11
18/04 kl 17 13 -22 -9 -10
18/04 kl 18 34 -22 12 11
18/04 kl 19 76 -22 54 55
18/04 kl 20 127 -22 105 108
18/04 kl 21 171 -22 149 151
18/04 kl 22 195 -23 172 173
18/04 kl 23 198 -21 177 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 180 191 199 195 204
Laveste vannstand -10 -7 6 12 28
Avvik gult nivå -85 -74 -66 -70 -61
Avvik orange nivå -101 -90 -82 -86 -77
Avvik rødt nivå -116 -105 -97 -101 -92
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm