Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/08 kl 01 86 0 86 88
14/08 kl 02 93 0 93 97
14/08 kl 03 107 0 107 111
14/08 kl 04 124 1 125 128
14/08 kl 05 138 0 138 144
14/08 kl 06 148 1 149 154
14/08 kl 07 151 2 153 156
14/08 kl 08 144 1 145 149
14/08 kl 09 131 2 133 135
14/08 kl 10 115 3 118 118
14/08 kl 11 99 4 103 101
14/08 kl 12 86 4 90 89
14/08 kl 13 81 5 86 84
14/08 kl 14 85 5 90 -
14/08 kl 15 97 6 103 -
14/08 kl 16 114 6 120 -
14/08 kl 17 132 7 139 -
14/08 kl 18 147 6 153 -
14/08 kl 19 156 7 163 -
14/08 kl 20 156 6 162 -
14/08 kl 21 147 7 154 -
14/08 kl 22 131 7 138 -
14/08 kl 23 113 8 121 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 163 171 177 197 209
Laveste vannstand 86 85 69 54 51
Avvik gult nivå -102 -94 -88 -68 -56
Avvik orange nivå -118 -110 -104 -84 -72
Avvik rødt nivå -133 -125 -119 -99 -87
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm