Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/07 kl 13 157 23 180 178
21/07 kl 14 124 22 146 143
21/07 kl 15 88 20 108 -
21/07 kl 16 61 21 82 -
21/07 kl 17 50 19 69 -
21/07 kl 18 57 19 76 -
21/07 kl 19 80 17 97 -
21/07 kl 20 116 18 134 -
21/07 kl 21 155 13 168 -
21/07 kl 22 184 17 201 -
21/07 kl 23 196 10 206 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 206 211 217 206 211
Laveste vannstand 69 41 33 17 23
Avvik gult nivå -67 -62 -56 -67 -62
Avvik orange nivå -84 -79 -73 -84 -79
Avvik rødt nivå -94 -89 -83 -94 -89
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: - cm