Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/06 kl 01 136 7 143 142
17/06 kl 02 97 4 101 99
17/06 kl 03 60 5 65 64
17/06 kl 04 37 5 42 40
17/06 kl 05 31 5 36 35
17/06 kl 06 40 5 45 46
17/06 kl 07 68 5 73 73
17/06 kl 08 109 6 115 114
17/06 kl 09 148 4 152 154
17/06 kl 10 173 7 180 181
17/06 kl 11 182 6 188 189
17/06 kl 12 174 8 182 182
17/06 kl 13 149 8 157 158
17/06 kl 14 112 10 122 -
17/06 kl 15 74 9 83 -
17/06 kl 16 47 10 57 -
17/06 kl 17 36 9 45 -
17/06 kl 18 41 10 51 -
17/06 kl 19 63 9 72 -
17/06 kl 20 101 10 111 -
17/06 kl 21 142 10 152 -
17/06 kl 22 173 10 183 -
17/06 kl 23 185 11 196 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 196 193 198 192 199
Laveste vannstand 36 40 43 46 53
Avvik gult nivå -69 -72 -67 -73 -66
Avvik orange nivå -85 -88 -83 -89 -82
Avvik rødt nivå -100 -103 -98 -104 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm