Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/08 kl 13 158 -5 153 155
21/08 kl 14 172 -5 167 169
21/08 kl 15 171 -5 166 167
21/08 kl 16 160 -6 154 155
21/08 kl 17 136 -5 131 130
21/08 kl 18 108 -6 102 101
21/08 kl 19 83 -6 77 77
21/08 kl 20 71 -5 66 66
21/08 kl 21 71 -5 66 67
21/08 kl 22 83 -4 79 80
21/08 kl 23 106 -4 102 107

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 167 175 180 157 158
Laveste vannstand 66 63 85 71 82
Avvik gult nivå -98 -90 -85 -108 -107
Avvik orange nivå -114 -106 -101 -124 -123
Avvik rødt nivå -129 -121 -116 -139 -138
Korreksjon av vannstandsdataene: -3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm