Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/09 kl 13 115 16 131 131
27/09 kl 14 85 10 95 99
27/09 kl 15 68 14 82 81
27/09 kl 16 69 11 80 85
27/09 kl 17 87 11 98 101
27/09 kl 18 119 10 129 133
27/09 kl 19 158 9 167 170
27/09 kl 20 191 12 203 204
27/09 kl 21 208 11 219 222
27/09 kl 22 207 14 221 218
27/09 kl 23 187 11 198 199

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 221 260 278 266 250
Laveste vannstand 80 53 53 59 36
Avvik gult nivå -52 -13 5 -7 -23
Avvik orange nivå -69 -30 -12 -24 -40
Avvik rødt nivå -79 -40 -22 -34 -50
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm