Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/01 kl 01 74 18 92 95
20/01 kl 02 79 20 99 101
20/01 kl 03 97 18 115 118
20/01 kl 04 122 20 142 140
20/01 kl 05 148 16 164 168
20/01 kl 06 167 18 185 187
20/01 kl 07 177 17 194 194
20/01 kl 08 176 15 191 195
20/01 kl 09 164 16 180 182
20/01 kl 10 143 16 159 161
20/01 kl 11 120 17 137 141
20/01 kl 12 100 16 116 -
20/01 kl 13 88 14 102 -
20/01 kl 14 86 17 103 -
20/01 kl 15 97 15 112 -
20/01 kl 16 118 15 133 -
20/01 kl 17 144 17 161 -
20/01 kl 18 167 17 184 -
20/01 kl 19 181 15 196 -
20/01 kl 20 184 18 202 -
20/01 kl 21 176 15 191 -
20/01 kl 22 156 20 176 -
20/01 kl 23 129 14 143 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 202 193 192 214 226
Laveste vannstand 92 86 59 75 74
Avvik gult nivå -63 -72 -73 -51 -39
Avvik orange nivå -79 -88 -89 -67 -55
Avvik rødt nivå -94 -103 -104 -82 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm