Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
05/12 kl 13 118 38 156 153
05/12 kl 14 130 38 168 170
05/12 kl 15 146 37 183 183
05/12 kl 16 162 33 195 194
05/12 kl 17 172 34 206 204
05/12 kl 18 175 32 207 205
05/12 kl 19 169 33 202 198
05/12 kl 20 155 30 185 183
05/12 kl 21 137 31 168 164
05/12 kl 22 119 30 149 144
05/12 kl 23 102 29 131 126

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 207 194 200 210 207
Laveste vannstand 131 121 107 94 88
Avvik gult nivå -58 -71 -65 -55 -58
Avvik orange nivå -74 -87 -81 -71 -74
Avvik rødt nivå -89 -102 -96 -86 -89
Korreksjon av vannstandsdataene: -19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm