Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/06 kl 00 181 11 192 -
18/06 kl 01 160 10 170 -
18/06 kl 02 124 10 134 -
18/06 kl 03 83 11 94 -
18/06 kl 04 49 10 59 -
18/06 kl 05 31 11 42 -
18/06 kl 06 29 11 40 -
18/06 kl 07 44 11 55 -
18/06 kl 08 77 11 88 -
18/06 kl 09 120 10 130 -
18/06 kl 10 155 11 166 -
18/06 kl 11 176 10 186 -
18/06 kl 12 179 10 189 -
18/06 kl 13 167 9 176 -
18/06 kl 14 138 10 148 -
18/06 kl 15 100 10 110 -
18/06 kl 16 65 10 75 -
18/06 kl 17 45 11 56 -
18/06 kl 18 40 11 51 -
18/06 kl 19 51 11 62 -
18/06 kl 20 78 11 89 -
18/06 kl 21 119 12 131 -
18/06 kl 22 156 12 168 -
18/06 kl 23 180 13 193 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 196 193 198 192 199
Laveste vannstand 36 40 43 46 53
Avvik gult nivå -69 -72 -67 -73 -66
Avvik orange nivå -85 -88 -83 -89 -82
Avvik rødt nivå -100 -103 -98 -104 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm