Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/07 kl 00 189 14 203 -
22/07 kl 01 167 11 178 -
22/07 kl 02 130 13 143 -
22/07 kl 03 88 10 98 -
22/07 kl 04 52 13 65 -
22/07 kl 05 32 9 41 -
22/07 kl 06 30 13 43 -
22/07 kl 07 47 8 55 -
22/07 kl 08 80 14 94 -
22/07 kl 09 123 9 132 -
22/07 kl 10 163 15 178 -
22/07 kl 11 187 12 199 -
22/07 kl 12 192 14 206 -
22/07 kl 13 180 13 193 -
22/07 kl 14 152 15 167 -
22/07 kl 15 113 14 127 -
22/07 kl 16 75 17 92 -
22/07 kl 17 50 13 63 -
22/07 kl 18 45 17 62 -
22/07 kl 19 57 16 73 -
22/07 kl 20 87 16 103 -
22/07 kl 21 128 17 145 -
22/07 kl 22 169 16 185 -
22/07 kl 23 196 15 211 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 206 211 217 206 211
Laveste vannstand 69 41 33 17 23
Avvik gult nivå -67 -62 -56 -67 -62
Avvik orange nivå -84 -79 -73 -84 -79
Avvik rødt nivå -94 -89 -83 -94 -89
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: - cm