Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/04 kl 00 182 -21 161 -
19/04 kl 01 147 -21 126 -
19/04 kl 02 101 -21 80 -
19/04 kl 03 58 -20 38 -
19/04 kl 04 33 -19 14 -
19/04 kl 05 28 -19 9 -
19/04 kl 06 43 -18 25 -
19/04 kl 07 78 -18 60 -
19/04 kl 08 128 -18 110 -
19/04 kl 09 175 -18 157 -
19/04 kl 10 203 -17 186 -
19/04 kl 11 208 -17 191 -
19/04 kl 12 194 -16 178 -
19/04 kl 13 160 -16 144 -
19/04 kl 14 110 -15 95 -
19/04 kl 15 58 -15 43 -
19/04 kl 16 22 -15 7 -
19/04 kl 17 8 -15 -7 -
19/04 kl 18 14 -16 -2 -
19/04 kl 19 42 -16 26 -
19/04 kl 20 90 -17 73 -
19/04 kl 21 144 -16 128 -
19/04 kl 22 183 -17 166 -
19/04 kl 23 201 -16 185 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 180 191 199 195 204
Laveste vannstand -10 -7 6 12 28
Avvik gult nivå -85 -74 -66 -70 -61
Avvik orange nivå -101 -90 -82 -86 -77
Avvik rødt nivå -116 -105 -97 -101 -92
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm