Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/08 kl 00 136 -3 133 135
22/08 kl 01 163 -3 160 161
22/08 kl 02 177 -3 174 177
22/08 kl 03 177 -2 175 176
22/08 kl 04 166 -1 165 168
22/08 kl 05 144 -1 143 145
22/08 kl 06 114 1 115 114
22/08 kl 07 86 1 87 87
22/08 kl 08 67 2 69 70
22/08 kl 09 62 1 63 67
22/08 kl 10 67 3 70 -
22/08 kl 11 84 3 87 -
22/08 kl 12 112 4 116 -
22/08 kl 13 140 5 145 -
22/08 kl 14 160 5 165 -
22/08 kl 15 167 5 172 -
22/08 kl 16 164 5 169 -
22/08 kl 17 150 6 156 -
22/08 kl 18 127 4 131 -
22/08 kl 19 103 6 109 -
22/08 kl 20 85 6 91 -
22/08 kl 21 77 6 83 -
22/08 kl 22 80 6 86 -
22/08 kl 23 92 6 98 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 167 175 180 157 158
Laveste vannstand 66 63 85 71 82
Avvik gult nivå -98 -90 -85 -108 -107
Avvik orange nivå -114 -106 -101 -124 -123
Avvik rødt nivå -129 -121 -116 -139 -138
Korreksjon av vannstandsdataene: -3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm