Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/08 kl 00 95 8 103 -
15/08 kl 01 82 9 91 -
15/08 kl 02 79 8 87 -
15/08 kl 03 85 8 93 -
15/08 kl 04 100 8 108 -
15/08 kl 05 119 9 128 -
15/08 kl 06 138 8 146 -
15/08 kl 07 151 9 160 -
15/08 kl 08 156 9 165 -
15/08 kl 09 151 9 160 -
15/08 kl 10 137 9 146 -
15/08 kl 11 118 9 127 -
15/08 kl 12 99 9 108 -
15/08 kl 13 84 9 93 -
15/08 kl 14 77 8 85 -
15/08 kl 15 80 8 88 -
15/08 kl 16 93 7 100 -
15/08 kl 17 114 7 121 -
15/08 kl 18 136 6 142 -
15/08 kl 19 154 6 160 -
15/08 kl 20 165 6 171 -
15/08 kl 21 165 3 168 -
15/08 kl 22 154 5 159 -
15/08 kl 23 134 3 137 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 163 171 177 197 209
Laveste vannstand 86 85 69 54 51
Avvik gult nivå -102 -94 -88 -68 -56
Avvik orange nivå -118 -110 -104 -84 -72
Avvik rødt nivå -133 -125 -119 -99 -87
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm