Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
06/12 kl 00 93 28 121 116
06/12 kl 01 93 28 121 -
06/12 kl 02 102 27 129 -
06/12 kl 03 119 26 145 -
06/12 kl 04 137 26 163 -
06/12 kl 05 156 24 180 -
06/12 kl 06 168 25 193 -
06/12 kl 07 172 22 194 -
06/12 kl 08 166 24 190 -
06/12 kl 09 154 24 178 -
06/12 kl 10 138 22 160 -
06/12 kl 11 122 23 145 -
06/12 kl 12 111 21 132 -
06/12 kl 13 108 22 130 -
06/12 kl 14 113 18 131 -
06/12 kl 15 126 19 145 -
06/12 kl 16 143 19 162 -
06/12 kl 17 160 17 177 -
06/12 kl 18 173 18 191 -
06/12 kl 19 178 16 194 -
06/12 kl 20 172 16 188 -
06/12 kl 21 158 17 175 -
06/12 kl 22 138 16 154 -
06/12 kl 23 118 17 135 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 207 194 200 210 207
Laveste vannstand 131 121 107 94 88
Avvik gult nivå -58 -71 -65 -55 -58
Avvik orange nivå -74 -87 -81 -71 -74
Avvik rødt nivå -89 -102 -96 -86 -89
Korreksjon av vannstandsdataene: -19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm