Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/01 kl 00 104 15 119 -
21/01 kl 01 85 13 98 -
21/01 kl 02 76 12 88 -
21/01 kl 03 79 13 92 -
21/01 kl 04 96 13 109 -
21/01 kl 05 122 9 131 -
21/01 kl 06 150 7 157 -
21/01 kl 07 171 6 177 -
21/01 kl 08 182 7 189 -
21/01 kl 09 182 5 187 -
21/01 kl 10 169 4 173 -
21/01 kl 11 146 7 153 -
21/01 kl 12 120 4 124 -
21/01 kl 13 96 8 104 -
21/01 kl 14 81 6 87 -
21/01 kl 15 77 9 86 -
21/01 kl 16 87 6 93 -
21/01 kl 17 110 6 116 -
21/01 kl 18 139 8 147 -
21/01 kl 19 165 7 172 -
21/01 kl 20 182 6 188 -
21/01 kl 21 187 6 193 -
21/01 kl 22 179 7 186 -
21/01 kl 23 159 4 163 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 202 193 192 214 226
Laveste vannstand 92 86 59 75 74
Avvik gult nivå -63 -72 -73 -51 -39
Avvik orange nivå -79 -88 -89 -67 -55
Avvik rødt nivå -94 -103 -104 -82 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm