Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/09 kl 00 152 14 166 166
28/09 kl 01 108 15 123 123
28/09 kl 02 67 17 84 79
28/09 kl 03 40 16 56 56
28/09 kl 04 32 22 54 -
28/09 kl 05 44 20 64 -
28/09 kl 06 74 23 97 -
28/09 kl 07 120 25 145 -
28/09 kl 08 166 25 191 -
28/09 kl 09 199 27 226 -
28/09 kl 10 213 27 240 -
28/09 kl 11 206 29 235 -
28/09 kl 12 182 28 210 -
28/09 kl 13 143 31 174 -
28/09 kl 14 100 26 126 -
28/09 kl 15 68 32 100 -
28/09 kl 16 54 31 85 -
28/09 kl 17 61 30 91 -
28/09 kl 18 87 31 118 -
28/09 kl 19 128 33 161 -
28/09 kl 20 175 32 207 -
28/09 kl 21 210 33 243 -
28/09 kl 22 224 35 259 -
28/09 kl 23 217 35 252 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 220 259 278 266 249
Laveste vannstand 80 54 53 60 34
Avvik gult nivå -53 -14 5 -7 -24
Avvik orange nivå -70 -31 -12 -24 -41
Avvik rødt nivå -80 -41 -22 -34 -51
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm