Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/09 kl 00 189 33 222 -
29/09 kl 01 145 34 179 -
29/09 kl 02 94 32 126 -
29/09 kl 03 50 32 82 -
29/09 kl 04 25 35 60 -
29/09 kl 05 22 31 53 -
29/09 kl 06 40 35 75 -
29/09 kl 07 80 33 113 -
29/09 kl 08 134 33 167 -
29/09 kl 09 183 33 216 -
29/09 kl 10 213 35 248 -
29/09 kl 11 221 36 257 -
29/09 kl 12 208 36 244 -
29/09 kl 13 175 38 213 -
29/09 kl 14 128 37 165 -
29/09 kl 15 82 38 120 -
29/09 kl 16 53 39 92 -
29/09 kl 17 46 39 85 -
29/09 kl 18 60 40 100 -
29/09 kl 19 94 40 134 -
29/09 kl 20 144 43 187 -
29/09 kl 21 194 42 236 -
29/09 kl 22 226 46 272 -
29/09 kl 23 234 44 278 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 220 259 278 266 249
Laveste vannstand 80 54 53 60 34
Avvik gult nivå -53 -14 5 -7 -24
Avvik orange nivå -70 -31 -12 -24 -41
Avvik rødt nivå -80 -41 -22 -34 -51
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm