Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
07/12 kl 00 99 16 115 -
07/12 kl 01 89 18 107 -
07/12 kl 02 90 19 109 -
07/12 kl 03 100 18 118 -
07/12 kl 04 119 20 139 -
07/12 kl 05 140 19 159 -
07/12 kl 06 161 21 182 -
07/12 kl 07 175 20 195 -
07/12 kl 08 178 21 199 -
07/12 kl 09 171 20 191 -
07/12 kl 10 156 22 178 -
07/12 kl 11 136 20 156 -
07/12 kl 12 117 21 138 -
07/12 kl 13 104 20 124 -
07/12 kl 14 101 21 122 -
07/12 kl 15 108 20 128 -
07/12 kl 16 122 19 141 -
07/12 kl 17 143 19 162 -
07/12 kl 18 164 19 183 -
07/12 kl 19 178 16 194 -
07/12 kl 20 183 17 200 -
07/12 kl 21 175 15 190 -
07/12 kl 22 159 14 173 -
07/12 kl 23 136 13 149 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 207 194 200 210 207
Laveste vannstand 131 121 107 94 88
Avvik gult nivå -58 -71 -65 -55 -58
Avvik orange nivå -74 -87 -81 -71 -74
Avvik rødt nivå -89 -102 -96 -86 -89
Korreksjon av vannstandsdataene: -19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm