Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/06 kl 00 185 13 198 -
19/06 kl 01 175 14 189 -
19/06 kl 02 148 14 162 -
19/06 kl 03 109 14 123 -
19/06 kl 04 69 15 84 -
19/06 kl 05 41 14 55 -
19/06 kl 06 29 14 43 -
19/06 kl 07 32 14 46 -
19/06 kl 08 52 14 66 -
19/06 kl 09 89 14 103 -
19/06 kl 10 129 12 141 -
19/06 kl 11 161 12 173 -
19/06 kl 12 175 10 185 -
19/06 kl 13 174 9 183 -
19/06 kl 14 157 8 165 -
19/06 kl 15 125 7 132 -
19/06 kl 16 89 6 95 -
19/06 kl 17 60 5 65 -
19/06 kl 18 46 5 51 -
19/06 kl 19 47 5 52 -
19/06 kl 20 63 4 67 -
19/06 kl 21 95 5 100 -
19/06 kl 22 134 6 140 -
19/06 kl 23 166 6 172 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 196 193 198 192 199
Laveste vannstand 36 40 43 46 53
Avvik gult nivå -69 -72 -67 -73 -66
Avvik orange nivå -85 -88 -83 -89 -82
Avvik rødt nivå -100 -103 -98 -104 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm