Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/08 kl 00 115 7 122 -
23/08 kl 01 140 7 147 -
23/08 kl 02 161 7 168 -
23/08 kl 03 170 10 180 -
23/08 kl 04 168 10 178 -
23/08 kl 05 155 11 166 -
23/08 kl 06 134 12 146 -
23/08 kl 07 108 14 122 -
23/08 kl 08 86 14 100 -
23/08 kl 09 73 14 87 -
23/08 kl 10 70 15 85 -
23/08 kl 11 77 16 93 -
23/08 kl 12 95 16 111 -
23/08 kl 13 119 17 136 -
23/08 kl 14 142 16 158 -
23/08 kl 15 157 15 172 -
23/08 kl 16 162 13 175 -
23/08 kl 17 157 13 170 -
23/08 kl 18 144 11 155 -
23/08 kl 19 124 9 133 -
23/08 kl 20 104 8 112 -
23/08 kl 21 89 6 95 -
23/08 kl 22 83 4 87 -
23/08 kl 23 86 2 88 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 167 175 180 157 158
Laveste vannstand 66 63 85 71 82
Avvik gult nivå -98 -90 -85 -108 -107
Avvik orange nivå -114 -106 -101 -124 -123
Avvik rødt nivå -129 -121 -116 -139 -138
Korreksjon av vannstandsdataene: -3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm