Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/04 kl 00 197 -17 180 -
20/04 kl 01 174 -16 158 -
20/04 kl 02 132 -17 115 -
20/04 kl 03 83 -16 67 -
20/04 kl 04 43 -16 27 -
20/04 kl 05 25 -16 9 -
20/04 kl 06 26 -15 11 -
20/04 kl 07 47 -14 33 -
20/04 kl 08 90 -14 76 -
20/04 kl 09 142 -12 130 -
20/04 kl 10 186 -12 174 -
20/04 kl 11 208 -10 198 -
20/04 kl 12 208 -9 199 -
20/04 kl 13 188 -8 180 -
20/04 kl 14 148 -6 142 -
20/04 kl 15 95 -6 89 -
20/04 kl 16 47 -5 42 -
20/04 kl 17 19 -4 15 -
20/04 kl 18 11 -5 6 -
20/04 kl 19 23 -5 18 -
20/04 kl 20 57 -5 52 -
20/04 kl 21 109 -5 104 -
20/04 kl 22 159 -5 154 -
20/04 kl 23 190 -8 182 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 180 191 199 195 204
Laveste vannstand -10 -7 6 12 28
Avvik gult nivå -85 -74 -66 -70 -61
Avvik orange nivå -101 -90 -82 -86 -77
Avvik rødt nivå -116 -105 -97 -101 -92
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm