Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/08 kl 00 110 4 114 -
16/08 kl 01 87 2 89 -
16/08 kl 02 72 3 75 -
16/08 kl 03 68 1 69 -
16/08 kl 04 76 2 78 -
16/08 kl 05 95 0 95 -
16/08 kl 06 119 1 120 -
16/08 kl 07 143 1 144 -
16/08 kl 08 160 1 161 -
16/08 kl 09 166 2 168 -
16/08 kl 10 160 1 161 -
16/08 kl 11 143 2 145 -
16/08 kl 12 119 1 120 -
16/08 kl 13 95 2 97 -
16/08 kl 14 76 1 77 -
16/08 kl 15 68 1 69 -
16/08 kl 16 74 2 76 -
16/08 kl 17 91 2 93 -
16/08 kl 18 117 1 118 -
16/08 kl 19 144 1 145 -
16/08 kl 20 166 1 167 -
16/08 kl 21 177 0 177 -
16/08 kl 22 174 0 174 -
16/08 kl 23 158 0 158 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 163 171 177 197 209
Laveste vannstand 86 85 69 54 51
Avvik gult nivå -102 -94 -88 -68 -56
Avvik orange nivå -118 -110 -104 -84 -72
Avvik rødt nivå -133 -125 -119 -99 -87
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm