Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/01 kl 00 131 2 133 -
22/01 kl 01 104 -1 103 -
22/01 kl 02 83 -2 81 -
22/01 kl 03 74 -4 70 -
22/01 kl 04 78 -5 73 -
22/01 kl 05 97 -7 90 -
22/01 kl 06 125 -9 116 -
22/01 kl 07 156 -12 144 -
22/01 kl 08 179 -11 168 -
22/01 kl 09 190 -13 177 -
22/01 kl 10 188 -13 175 -
22/01 kl 11 172 -12 160 -
22/01 kl 12 145 -12 133 -
22/01 kl 13 114 -10 104 -
22/01 kl 14 87 -12 75 -
22/01 kl 15 71 -9 62 -
22/01 kl 16 67 -8 59 -
22/01 kl 17 80 -8 72 -
22/01 kl 18 106 -7 99 -
22/01 kl 19 139 -5 134 -
22/01 kl 20 168 -3 165 -
22/01 kl 21 187 1 188 -
22/01 kl 22 191 1 192 -
22/01 kl 23 182 6 188 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 202 193 192 214 226
Laveste vannstand 92 86 59 75 74
Avvik gult nivå -63 -72 -73 -51 -39
Avvik orange nivå -79 -88 -89 -67 -55
Avvik rødt nivå -94 -103 -104 -82 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm