Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/07 kl 00 146 3 149 -
20/07 kl 01 116 5 121 -
20/07 kl 02 85 2 87 -
20/07 kl 03 62 4 66 -
20/07 kl 04 53 2 55 -
20/07 kl 05 58 3 61 -
20/07 kl 06 78 1 79 -
20/07 kl 07 108 3 111 -
20/07 kl 08 140 2 142 -
20/07 kl 09 166 2 168 -
20/07 kl 10 179 3 182 -
20/07 kl 11 175 3 178 -
20/07 kl 12 158 3 161 -
20/07 kl 13 131 4 135 -
20/07 kl 14 99 4 103 -
20/07 kl 15 72 4 76 -
20/07 kl 16 58 4 62 -
20/07 kl 17 60 4 64 -
20/07 kl 18 77 5 82 -
20/07 kl 19 107 5 112 -
20/07 kl 20 142 7 149 -
20/07 kl 21 171 7 178 -
20/07 kl 22 187 8 195 -
20/07 kl 23 186 8 194 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 169 183 195 204 206
Laveste vannstand 72 65 55 54 39
Avvik gult nivå -104 -90 -78 -69 -67
Avvik orange nivå -121 -107 -95 -86 -84
Avvik rødt nivå -131 -117 -105 -96 -94
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm