Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/08 kl 00 112 115 114 -
16/08 kl 01 88 91 89 -
16/08 kl 02 74 76 75 -
16/08 kl 03 69 71 69 -
16/08 kl 04 77 79 78 -
16/08 kl 05 95 97 95 -
16/08 kl 06 120 123 120 -
16/08 kl 07 143 146 144 -
16/08 kl 08 160 163 161 -
16/08 kl 09 167 170 168 -
16/08 kl 10 160 162 161 -
16/08 kl 11 144 146 145 -
16/08 kl 12 119 122 120 -
16/08 kl 13 95 98 97 -
16/08 kl 14 75 79 77 -
16/08 kl 15 67 70 69 -
16/08 kl 16 73 76 76 -
16/08 kl 17 90 93 93 -
16/08 kl 18 115 119 118 -
16/08 kl 19 143 147 145 -
16/08 kl 20 164 168 167 -
16/08 kl 21 175 180 177 -
16/08 kl 22 171 176 174 -
16/08 kl 23 156 160 158 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 163 171 180 200 216
Laveste vannstand 84 83 67 52 45
Avvik gult nivå -102 -94 -85 -65 -49
Avvik orange nivå -118 -110 -101 -81 -65
Avvik rødt nivå -133 -125 -116 -96 -80
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm