Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
22/01 kl 00 127 136 133 -
22/01 kl 01 100 109 103 -
22/01 kl 02 75 85 81 -
22/01 kl 03 65 74 70 -
22/01 kl 04 65 74 73 -
22/01 kl 05 85 92 90 -
22/01 kl 06 109 117 116 -
22/01 kl 07 141 149 144 -
22/01 kl 08 163 169 168 -
22/01 kl 09 172 179 177 -
22/01 kl 10 171 177 175 -
22/01 kl 11 154 162 160 -
22/01 kl 12 128 136 133 -
22/01 kl 13 98 106 104 -
22/01 kl 14 71 79 75 -
22/01 kl 15 56 64 62 -
22/01 kl 16 54 63 59 -
22/01 kl 17 67 77 72 -
22/01 kl 18 95 105 99 -
22/01 kl 19 128 138 134 -
22/01 kl 20 159 171 165 -
22/01 kl 21 181 192 188 -
22/01 kl 22 187 198 192 -
22/01 kl 23 180 192 188 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 204 196 198 221 237
Laveste vannstand 92 80 54 60 58
Avvik gult nivå -61 -69 -67 -44 -28
Avvik orange nivå -77 -85 -83 -60 -44
Avvik rødt nivå -92 -100 -98 -75 -59
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm