Tid (NNT) Observert 14/08 00 13/08 12 13/08 00
16/08 kl 00 - 114 113 114
16/08 kl 01 - 89 89 90
16/08 kl 02 - 75 75 76
16/08 kl 03 - 69 69 70
16/08 kl 04 - 78 77 79
16/08 kl 05 - 95 95 96
16/08 kl 06 - 120 120 122
16/08 kl 07 - 144 144 144
16/08 kl 08 - 161 160 162
16/08 kl 09 - 168 168 168
16/08 kl 10 - 161 161 162
16/08 kl 11 - 145 144 145
16/08 kl 12 - 120 120 121
16/08 kl 13 - 97 97 98
16/08 kl 14 - 77 77 78
16/08 kl 15 - 69 69 70
16/08 kl 16 - 76 75 76
16/08 kl 17 - 93 92 93
16/08 kl 18 - 118 118 118
16/08 kl 19 - 145 145 146
16/08 kl 20 - 167 166 167
16/08 kl 21 - 177 177 178
16/08 kl 22 - 174 174 175
16/08 kl 23 - 158 158 159

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 14/08 00 163 171 177 197 209
Max. fra modell: 13/08 12 162 170 177 196 200
Max. fra modell: 13/08 00 162 171 178 198 167
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm