Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
22/01 kl 00 -4 5 2 -
22/01 kl 01 -4 5 -1 -
22/01 kl 02 -8 2 -2 -
22/01 kl 03 -9 0 -4 -
22/01 kl 04 -13 -4 -5 -
22/01 kl 05 -12 -5 -7 -
22/01 kl 06 -16 -8 -9 -
22/01 kl 07 -15 -7 -12 -
22/01 kl 08 -16 -10 -11 -
22/01 kl 09 -18 -11 -13 -
22/01 kl 10 -18 -11 -13 -
22/01 kl 11 -18 -11 -12 -
22/01 kl 12 -17 -9 -12 -
22/01 kl 13 -16 -8 -10 -
22/01 kl 14 -16 -8 -12 -
22/01 kl 15 -15 -7 -9 -
22/01 kl 16 -14 -4 -8 -
22/01 kl 17 -13 -3 -8 -
22/01 kl 18 -11 -1 -7 -
22/01 kl 19 -11 -1 -5 -
22/01 kl 20 -9 3 -3 -
22/01 kl 21 -6 5 1 -
22/01 kl 22 -4 7 1 -
22/01 kl 23 -3 10 6 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 20 15 6 16 26
Laveste værets virkning 14 4 -13 6 12
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm