Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/08 kl 00 2 5 4 -
16/08 kl 01 1 4 2 -
16/08 kl 02 2 4 3 -
16/08 kl 03 1 3 1 -
16/08 kl 04 1 3 2 -
16/08 kl 05 0 2 0 -
16/08 kl 06 1 4 1 -
16/08 kl 07 0 3 1 -
16/08 kl 08 0 3 1 -
16/08 kl 09 1 4 2 -
16/08 kl 10 0 2 1 -
16/08 kl 11 1 3 2 -
16/08 kl 12 0 3 1 -
16/08 kl 13 0 3 2 -
16/08 kl 14 -1 3 1 -
16/08 kl 15 -1 2 1 -
16/08 kl 16 -1 2 2 -
16/08 kl 17 -1 2 2 -
16/08 kl 18 -2 2 1 -
16/08 kl 19 -1 3 1 -
16/08 kl 20 -2 2 1 -
16/08 kl 21 -2 3 0 -
16/08 kl 22 -3 2 0 -
16/08 kl 23 -2 2 0 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 8 9 4 7 12
Laveste værets virkning 0 3 0 -1 8
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm